Kwaliteitsregister OMFT 

Het Kwaliteitsregister OMFT is een openbaar register van logopedisten, oro-faciaal therapeuten en andere paramedici die aangetoond hebben te voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria voor OMFT- behandeling (OMFT= Oro MyoFunctionele Therapie).

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor een OMFT-behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister OMFT uitkomst.

Het Kwaliteitsregister OMFT is een vrijwillig register voor (veelal) logopedisten, die een opleiding in de OMFT hebben gevolgd. Voor opname in het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een OMFT-behandelaar voldoet aan de gestelde opleidingseisen. Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de OMFT-behandelaar beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde behandelaar zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het Kwaliteitsregister OMFT kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor is de naam van de behandelaar.

 


 

Kwaliteitsregister-OMFT | info@kwaliteitsregister-OMFT.nl