Inschrijven 

Voor inschrijving in het Kwaliteitsregister-OMFT dient de kandidaat de volgende gegevens op te sturen:

  • een scan van het certificaat Logopedie en Tandheelkunde OMFT, de Basiscursus 
  • een scan van de certificaten Logopedie en Tandheelkunde OMFT, de Verdiepingscursus A en B .   
  • drie casus-verslagen (in PDF formaat)  van patiënten die door de kandidaat zelf zijn behandeld. Het betreft een volledig verslag vanaf intake tot en met afbehandeling, inclusief alle metingen, beginfoto's en eindfoto's, correspondentie naar verwijzers en alle andere relevante informatie.

Alle gegevens worden digitaal aangeleverd naar info@kwaliteitsregister-omft.nl
De kandidaat betaalt voor de aanvraag een bedrag van € 100,00, zowel bij een eerste inschrijving als bij herinschrijving na 5 jaar. 

N.B. Inschrijving geschiedt à titre personelle: niet een (gehele) praktijk wordt ingeschreven, maar alleen de kandidaat wordt ingeschreven. Als de kandidaat of de inmiddels ingeschrevene elders gaat werken 'verhuist' de inschrijving mee. De oude lokatie wordt dan uitgeschreven en de nieuwe lokatie wordt ingeschreven.

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsregister-OMFT | info@kwaliteitsregister-OMFT.nl