Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen die gesteld worden aan de paramedicus om ingeschreven te worden, zijn: 

  • Voldoende kennis hebben van OMFT-behandeling en verslaglegging volgens de eisen van de beroepsgroep  (Dit is het geval als hij/zij de volledige opleiding OMFT heeft gevolgd (basiscursus en de twee verdiepingscursussen A en B).*
  • Voldoende ervaring hebben met behandeling van OMFT patiënten (minimaal 20 patiënten volledig hebben behandeld).
  • Alle voorgeschreven meetapparatuur in eigendom hebben dan wel in de praktijk beschikbaar hebben om te komen tot een verantwoorde patiëntenbehandeling
  • Op professionele wijze casussen kunnen presenteren volgens vastgelegd protocol (dit is onder meer belangrijk in verband met de noodzakelijke samenwerking met andere disciplines).

Elke vijf jaar na de eerste inschrijving zal er een test zijn voor herregistratie (in de vorm van de presentatie van drie volledig gedocumenteerde casussen met alle metingen en resultaten volgens vastgelegd protocol, eventueel aangevuld met een toetsing op actuele kennis en ervaring). Voor herregistratie moet de behandelaar kunnen aantonen minimaal 50 OMFT patiënten volledig hebben behandeld (door de resultaten aan te bieden in een geprotocoliseerde lijst).

 *  Logopedisten die een aantoonbare werkervaring hebben op het gebied van OMFT van meer dan 5 jaar kunnen vrijstelling krijgen voor het volgen van de basiscursus en mogelijk voor de verdiepingscursussen. Zij dienen minimaal 6 volledig gedocumenteerde casus-verslagen in te leveren, in een periode van vijf jaar minimaal 50 OMFT patiënten volledig behandeld te hebben en de resultaten aan te bieden in een geprotocoliseerde lijst.  Zonodig kan van hen gevraagd worden een mondelinge toelichting te geven om zich te laten testen op kennis en ervaring. Daarnaast dienen ook zij over alle meetapparatuur te beschikken.  

 

Kwaliteitsregister-OMFT | info@kwaliteitsregister-OMFT.nl